Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 roku - SPORT
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie nr SG.0050.96.31.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2014r., poz. 379, 1072), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wybierając oferty złożone przez:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 roku - WYPOCZYNEK
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie nr SG.0050.95.31.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2014r., poz. 379, 1072), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży wybierając ofertę złożoną przez Rzymskokatolicką Parafię Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach, na realizację w okresie od 02 sierpnia do 14 sierpnia 2015 roku zadania publicznego pod nazwą  Wyjazd rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice do Rajgrodu  z przeznaczeniem kwoty 4.000 złotych na dofinansowanie realizacji zadania.
     
Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka
NewsyInformacje na temat studiów podyplomowych dla administracji państwowej i samorządowej - "Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka" INFORMACJA.pdf
Przetarg IR.271.4.2015 (Roboty remontowo - adaptacyjne w przedszkolu Marklowice Górne)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  30.06.2015 r.

IR.271.4.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Roboty remontowo - adaptacyjne w przedszkolu w Marklowicach Górnych”

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W związku z brakiem sprecyzowanego opisu stolarki okiennej i drzwiowej prosimy o doprecyzowanie opisu oraz udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej / sposób podziałów i otwierania itp. /

Odp. Zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

Internetowe Rewolucje - warsztaty


Klinij w obrazek aby powiększyć

Wiadomości znad Piotrówki 6/196/2015
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (maj 2015) -  Wiadomości znad Piotrówki.
Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]
IR- P 08/2015 (Wykonanie prac malarskich na obiekcie szkoły podstawowej w Kaczycach)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 23.06.2015 r.

IR-P08/2015

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Wykonanie prac malarskich na obiekcie szkoły podstawowej w Kaczycach"

W dniu 23.06.2015 r udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:
  Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane Jarosław Herman
Połomia
ul. Przyległa 4

Wartość umowy - 44.406,70 zł w tym podatek VAT w wysokości 8.303,69 zł

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Konferencja kończąca projekt CieszLab - 26.06.2015 r.
Newsy

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy. 26 czerwca 2015 r., godz. 9.00 – 15.00. Cieszyn, Starostwo Powiatowe (sala sesyjna), ul. Bobrecka 29.

Przetarg IR.271.4.2015 (Roboty remontowo - adaptacyjne w przedszkolu Marklowice Górne)
Przetargi

Dnia 19.06.2015r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Roboty remontowo - adaptacyjne w przedszkolu w Marklowicach Górnych".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2014r. pod nr 90389 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=90389&rok=2015-06-19 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2015 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

IR- P 08/2015 (Wykonanie prac malarskich na obiekcie szkoły podstawowej w Kaczycach)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia   18.06.2015  r.

IR– P 08/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Wykonanie prac malarskich na obiekcie szkoły podstawowej w Kaczycach" wybrano ofertę firmy :

 Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane
Jarosław Herman
Połomia ul. Przyległa 4

Cena oferty - 44.406,70 zł w tym podatek VAT w wysokości 8.303,69 zł

Kryterium oceny ofert:
- cena 100 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Spotkanie z Funduszami Europejskimi
Akcja profilaktyczna "CZANTORIA DLA TWOJEGO ZDROWIA 2015"
Newsy

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53 - burze z gradem
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnymi burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty WCZK- LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 - burze z gradem (Beskid Śląski i Żywiecki)
Newsy
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem na obszarze Beskidu Śląskiego i Żywieckigo.
Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty WCZK- LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.2
z 9 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zmianami),

Strona 1 z 112 1 2 3 4 > >>
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Referendum Ogólnokrajowe
Referendum Ogólnokrajowe:

Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoSIP

GUS - SVS 2014


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński

Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion