Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP (ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.)
Newsy

Zbiorcze wyniki wyborów sporządzone na podstawie protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 24 maja 20015 roku.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania10164
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania6013
  
FREKWENCJA59,16%
  
Liczba głosów ważnych5926
  
Liczba i procent głosów ważnych oddanych
na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Sebastian Duda3392
57,24%
Bronisław Maria Komorowski2534
42,76%

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2015 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 maja 2015 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się VII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.2
z 15 maja 2015 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 - 2015.05.20 - INTENSYWNE OPADY DESZCZU
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty WCZK- LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47 - 2015.05.19 - BURZE Z GRADEM
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty WCZK- LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.3.2015 (Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice)
Zawarte Umowy

Dnia 18.05.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2015 r. pod nr 70827 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70827&rok=2015-05-18 - OGŁOSZENIE (PDF).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 46 - 2015.05.15 - PRZYMROZKI
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed przymrozkiem na obszarze Beskidu Śląskiego i Żywieckigo.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty WCZK- LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

IR- P 06/2015 (Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2624S)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  15.05.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 06/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2624S ul. Sobieskiego w Kaczycach wraz z budową chodnika - II etap - na odcinku od ul. Małej do granicy państwa o długości około 900 mb

IR- P 02/2015 (Wykonanie dokumentacji projektowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 15.05.2015 r.

IR-P02/2015

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice" - odcinek drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach.

W związku z odstąpieniem Firmy ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski Lubań Zaręba ul. Wesoła 10 od podpisania umowy na powyższy zakres, w dniu 15.05.2015 r udzielono zamówienia firmie:
  PPUH INSTAL – PROJEKT Sp. z o.o.
44 - 341 GOŁKOWICE
Ul. Leśna 37
Wartość umowy wynosi 13.284,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 2.484,00 zł

IR- P 02/2015 (Wykonanie dokumentacji projektowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia   13.05.2015  r.

IR– P 02/2015

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w związku z odstąpieniem Firmy ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski Lubań Zaręba ul. Wesoła 10, od podpisania umowy na realizację postępowania "Wykonanie dokumentacji projektowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice" - odcinek drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach, po ponownym wyborze jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. z o.o.
44-341 Gołkowice ul. Leśna 37

Cena oferty - 13.284,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 2.484,00 zł

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
IR- P 05/2015 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Kończyce Małe i Kaczyce)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 12.05.2015 r.

IR-P05/2015

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kończyce Małe i Kaczyce"


W dniu 12.05.2015 r udzielono zamówienia na w/w zakres usług firmie:
  Tomasz KUŚ Usługi transportowo - mechaniczne
Jasienica 974

Wartość umowy / 3 krotnego koszenia / wynosi 25.191,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 1.866,00 zł

IR- P 04/2015 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Zebrzydowice i Marklowice G.)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 12.05.2015 r.

IR-P04/2015

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"


W dniu 12.05.2015 r udzielono zamówienia na w/w zakres usług firmie:
  Tomasz KUŚ Usługi transportowo - mechaniczne
Jasienica 974

Wartość umowy / 3 krotnego koszenia / wynosi 29.716,20 zł w tym podatek VAT w wysokości 2.201,20 zł

Przetarg IR.271.3.2015 (Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  11.05.2015  r.

IR.271.3.2015

OGŁOSZENIE  O WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice” wybrano ofertę firmy:

Zadania 1 – ul. Tęczowa w Zebrzydowicach – wybrano ofertę firmy:
 DROGRÓD Szymon Tetla
Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37a

 Cena oferty: 136.720,53 zł w tym podatek VAT w wysokości 25.565,63 zł

Trening Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności
Newsy

W dniu 12 maja 2015 r. w ramach organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP krajowych ćwiczeń pk. "RENEGADE- KAPER 15/1", przeprowadzony zostanie trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas którego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe w powiecie cieszyńskim.
W trakcie treningu emitowane będą następujące sygnały:
- ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
- odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

WYNIKI WYBORÓW 2015.05.10
Newsy

Zbiorcze wyniki wyborów sporządzone na podstawie protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 20015 roku.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 10185
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 5803
   
FREKWENCJA 56,98%
   
Liczba głosów ważnych 5773
   
Liczba i procent głosów ważnych
na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorz Michał Braun 58
1,00%
Andrzej Sebastian Duda 2072
35,89%
Adam Sebastian Jarubas 52
0,90%
Bronisław Maria Komorowski 1743
30,19%
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 167
2,89%
Marian Janusz Kowalski 29
0,50%
Paweł Piotr Kukiz 1401
24,27%
Magdalena Agnieszka Ogórek 155
2,68%
Janusz Marian Palikot 66
1,14%
Paweł Jan Tanajno 6
0,10%
Jacek Wilk 24
0,42%

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju
Gminy Zebrzydowice do roku 2020

Wójt Gminy Zebrzydowice działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594.j.t. z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały Nr XLI/389/10  Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji – ogłasza rozpoczęcie w dniu  08 maja 2015r. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020, zapraszając jednocześnie wszystkich mieszkańców gminy do aktywnego w nich udziału.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 w części dotyczącej kierunków rozwoju społeczno – gospodarczego, począwszy od działu 5. Zebrzydowice 2020 – wizja rozwoju i cele strategiczne.

Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/propozycji.
...

Strona 1 z 109 1 2 3 4 > >>
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Prezydenta 2015

Kamera
Kamera na Młyńszczok
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoSIP

GUS - SVS 2014


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński

Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion