Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Wiadomości znad Piotrówki 11/201/2015
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (listopad 2015) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]

Archiwalne numery: KLIKNIJ>>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.11.2015
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.11.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Remigiusza Machej przedstawiciela Firmy Projektowo – Budowlanej "ML Design" ul. Jagiellońska 19, 43 – 410 Kończyce Małe – pełnomocnika Gminy Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi gminnej (ul. Jutrzenki i ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach) w celu wydzielenia ścieżki rowerowej".

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy w dniu 26 listopada 2015 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 89 - 2015.11.19 - INTENSYWNE OPADY DESZCZU
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 88 - 2015.11.18 - SILNY WIATR
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.15.2015 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  18.11.2015  r.

IR.271.15.2015

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r" wybrano ofertę firmy:

 EKOPLAST - PRODUKT Sp. z o.o.
Cieszyn ul. 3 Maja 18

Cena oferty - 1.009.125,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 74.750,00 zł

Kryteria oceny ofert:
- cena - 98 %
- termin płatności faktury - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 87 - 2015.11.17 - SILNY WIATR
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Zebrania wiejskie - terminarz

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH

Podajemy terminy zebrań wiejskich:

19.11.2015r. (czwartek) godz. 17:00 Zebrzydowice, Zamek - sala widowiskowa

24.11.2015r. (wtorek) godz. 17:00 Marklowice Górne, remiza OSP

25.11.2015r. (środa) godz. 17:00 Kaczyce, Dom Ludowy

01.12.2015r. (wtorek) godz. 17:00 Kończyce Małe, Zamek

Przetarg IR.271.15.2015 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia 12.11.2015 r.

IR.271.15.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizacje zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

UWAGA : W formularzu ofertowym - załącznik nr 1 należy dopisać i wypełnić punkt o następującym brzmieniu:

"Termin płatności - …....... dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu"

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Przetarg IR.271.14.2015 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Zawarte Umowy

Dnia 12.11.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.11.2015 r. pod nr 304478 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=304478&rok=2015-11-12 - OGŁOSZENIE (PDF).

Obchody Dnia Niepodległości w Zebrzydowicach (zdjęcia)
 W środę, 11 listopada 2015 roku  tradycyjnie odbyły się obchody Narodowego Dnia Niepodległości.   W  Gminie Zebrzydowice w  trakcie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikami: w parku przy budynku Urzędu Gminy - poległym  w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej w latach 1939 - 1945 oraz ofiar "zbrodni katyńskiej", przed kościołem - pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej, na cmentarzu, gdzie znajduje się mogiła "siedmiu" nieznanych żołnierzy poległych w obronie ziemi Śląskiej" w roku 1919 oraz na grobie śp. Rudolfa Kolaczka - Wójta Zebrzydowic i członka Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego.
Przetarg IR.271.15.2015 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia 10.11.2015 r.

IR.271.15.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizacje zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

     W związku z w/w postępowaniem wpłynęło kolejne zapytanie na które udzielamy następującej odpowiedzi:

Konsultacje społeczne projektów budowlanych
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektów planowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.163.51.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 03 listopada 2015 roku zapraszam do konsultacji społecznych projektów planowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego):
     a - Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Kończycach Małych,
     b - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55,
     c - Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych,
     d - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych,
     e - Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych,
     f - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Zebrzydowice. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt budowlany dla każdego z projektów, o których mowa w pkt 1a)-1f).
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 12 listopada 2015r. do 3 grudnia 2015r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.
 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Przetarg IR.271.15.2015 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia 09.11.2015 r.

IR.271.15.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizacje zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

     W związku z w/w postępowaniem wpłynęły zapytania na które udzielamy następujących odpowiedzi:

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Newsy
ZAPRASZAMY
NA UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

OBCHODÓW
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w dniu 11 listopada 2015 roku

PROGRAM:

 1. Zbiórka o godzinie 800 przed budynkiem Urzędu Gminy.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.10.2015
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.10.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Remigiusza Machej przedstawiciela Firmy Projektowo – Budowlanej "ML Design" ul. Jagiellońska 19, 43 – 410 Kończyce Małe – pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na odcinku ok. 3,2 km od granicy Państwa z Republiką Czeską w kierunku DW 937".

Strona 1 z 122 1 2 3 4 > >>
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2014


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion