Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Wiadomości znad Piotrówki 07/209/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (lipiec 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 29.07.2016 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 29 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności w dniu 01.08.2016r.
Newsy

W dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 1700 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI

Jak co roku Rada Gminy Zebrzydowice wyłoni laureata do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki za rok 2016.

Laur Srebrnej Cieszynianki przyznawany jest osobom, które zasłużyły się w następujących obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych, wartości uniwersalnych, prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności samorządowej, promocji regionu. Wyróżnienie to ma charakter lokalny i dotyczy osób zamieszkujących teren Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 września br. w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Kancelaria ogólna, pokój 17, do godz. 1400.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76 - silne burze z gradem - 2016-07-28
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnymi burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Przetarg IR.271.10.2016 (Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach)
Przetargi

Dnia 27.07.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016 r. pod nr 162621 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=162621&rok=2016-07-27 - OGŁOSZENIE (PDF) .

IR- P 6/2016 (Budowa oświetlenia drogi 2646S - ul.Ks.A. Janusza w Zebrzydowicach)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia   27.06.2016  r.

IR– P 6/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2646S ul.ks.A.Janusza w Zebrzydowicach -etap I i II " wybrano ofertę firmy :

 Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO Antoni Tomala
44-336 Jastrzębie Zdrój ul.Libowiec 20

Cena oferty - 69.200 zł w tym podatek VAT w wys. 12.939,84 zł
Kryteria oceny ofert:
- Cena - 100 %

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - IFXIII.747.17.2016
Newsy

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 19 lipca 2016r.

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1297 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowowsci Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice."

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 75 - silne burze z gradem - 2016-07-27
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnymi burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.442.2.2014.EJ.4
z dnia 25 lipca 2016 roku

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z zakończoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w tym kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanym przez Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej stanowisku końcowym w przedmiotowej sprawie.

Całość wydanego stanowiska w języku słowackim, dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice

Dokumentacja (wybranych fragmentów) w języku polskim dostępna jest także w siedzibie:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
pokój 403 w godzinach 800 - 1500

(po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel.: 32 42 06 800 lub 32 42 06 806).

Zawiadomienie o ww. stanowisku uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 74 - silne burze z gradem - 2016-07-26
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnymi burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Przetarg IR.271.9.2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Przetargi

Dnia 25.07.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2016 r. pod nr 153751 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=153751&rok=2016-07-25 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Program Monitoringu lasów w latach 2016-2020
Newsy

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Jego treść dostępna jest na stronie www.gios.gov.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - burze z gradem - 2016-07-25
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 72 - upał - 2016-07-24
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed upałem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 lipca 2016 r.
o godzinie 1500 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Strona 1 z 136 1 2 3 4 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion