Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc
Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc
Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc 2009
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.10.2016 (Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach)
Zawarte Umowy

Dnia 23.09.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016 r. pod nr 148544 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=148544&rok=2016-09-23 - OGŁOSZENIE (PDF).

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 września 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XX sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  21.09.2016 r.

Dotyczy:zapytania ofertowego na zakup i dostawę elementów promocyjnych dofinansowanych w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI z dnia 19.09.2016r.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące dopuszczenia alternatywnego wzoru długopisów (załącznik nr 1 poz. 5) oraz filiżanek z talerzykami (załącznik nr 1 poz. 2), cukiernic (załącznik nr 1 poz. 3), talerzyków deserowych (załącznik nr 1 poz. 4) informujemy, że dopuszczamy możliwość zakupu i dostawy:
- długopisów wg załączonego wzoru nr 1, w tym kolor gumowego uchwytu fioletowy można zamienić na biały,
- filiżanek z talerzykami, cukiernic oraz talerzyków deserowych - wg załączonego wzoru nr 2.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Wzór 1
Wzór 2

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 20.09.2016r.

IR.042.06.04.11.2016

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia sportowego
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  20.09.2016 r.

Dotyczy:zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia sportowego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI z dnia 19.09.2016r.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozmiarów płetw pływackich (opisanych w załączniku nr 1 poz. 3) informujemy, że należy zakupić i dostarczyć płetwy w rozmiarach: 37-38 - 4 szt, 39-40 - 4 szt, 41-42 - 4 szt, 43-44 - 3 szt.

 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 19.09.2016r.

IR.042.06.04.10.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę elementów promocyjnych dofinansowanych w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia sportowego
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 19.09.2016r.

IR.042.06.04.09.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia sportowego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Stypendia dla utalentowanych sportowców
Newsy

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił II edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 86 - burze - 2016-09-17
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzam.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Przetarg IR.271.10.2016 (Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  16.09.2016 r.

IR.271.10.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach" wybrano ofertę firmy:

 M-SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
Oddział w Polsce: 44-335 Jastrzębie Zdrój
Ul. Cieszyńska 7

Cena oferty - 1.242.300,00zł zł w tym podatek VAT 232.300,00 zł
Termin płatności faktury - 30 dni.

Kryteria oceny ofert :
– cena 98 %
– termin płatności faktury - 2%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Dni Spirometrii 12-17 września 2016 r.
 WSS nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju włączył się w obchody Dni Spirometrii i serdecznie zaprasza w dniach 12 - 17 września na wykonanie bezpłatnego badania spirometrii. Badania wykonywane będą w Poradniach Specjalistycznych w Pracowni Spirometrii w pokoju 1020.

Harmonogram wykonywania bezpłatnych badań spirometrii:
poniedziałek 12 września 2016 roku w godzinach od 11.00 - 13.00
wtorek 13 września 2016 roku w godzinach od 8.00 - 11.00
środa 14 września 2016 roku w godzinach od 11.00 - 13.00
czwartek 15 września w godzinach od 8.00 - 11.00
piątek 16 września w godzinach od 8.00 - 11.00

Informacji udzielany pod numerem telefonu (32) 47 84 272

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 12.09.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 30 września 2016 r.

Dzień Dawcy SzpikuW dniu 17 września 2016 r. od godz. 15.00 do godz. 20.00, pod patronatem Fundacji DKMS, podczas Biegu Ulicznego - Jastrzębska Dziesiątka, na Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu - Zdroju Al. Jana Pawła II 6, odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku dla każdego pacjenta, który zostanie zakwalifikowany do przeszczepienia.

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Szczegółowe informacje w ulotce POBIERZ
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Fundusz Mikroprojektów
Newsy

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza&" w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do wszystkich 3 osi priorytetowych. Wnioskodawcy, którzy złożą swoje wnioski do 30 września br. mogą oczekiwać decyzji o udzieleniu dofinansowania najdalej w pierwszej połowie stycznia 2017r.

Projekty można składać w następujących osiach priorytetowych:

  • OP 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
  • OP 3 - Edukacja i kwalifikacje,
  • OP 4 - Współpraca instytucji i społeczności.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.interreg.olza.pl .

Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w następujących terminach:

  • 14 września br. w Zebrzydowicach (Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, ul. Ks. A.Janusza 21, sala konferencyjna - obok Administracji, I piętro):
    • godz. 9.30 - tematyka: partnerstwo projektowe i inspirujące projekty (etap 1),
    • godz. 11.30 - tematyka: informacje podstawowe o Programie Interreg V-A CZ-PL, w tym m.in.: Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu (etap 2),
Informacja Starosty Cieszyńskiego
Newsy

Starosta Cieszyński informuje,

że w dniu 1 stycznia 2016r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1276) o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie od 5 lipca 1962r. do 5 lipca 1963r., korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Cieszyńskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016r.
Wniosek musi zawierać: określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową; imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej, uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej; nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej; adres do doręczeń pism.
Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
Ogłoszenia Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE SG.0050.156.42.2016

WÓJTA GMINY

z dnia 08 września 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) w związku z art.5 ust.3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.).

Strona 1 z 139 1 2 3 4 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion