Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.12.2014 (Remont nawierzchni ul. Średnicowej w Kaczycach - etap III)
Zawarte Umowy

Dnia 16.10.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont nawierzchni ul. Średnicowej w Kaczycach - etap III"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2014 r. pod nr 218503 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=218503&rok=2014-10-16 - OGŁOSZENIE (PDF).

Przetarg IR.271.14.2014 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Przetargi

Dnia 16.10.2014r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2014r. pod nr 218369 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=218369&rok=2014-10-16 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

IR- P 11/2014 (W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  15.10.2014  r.

IR- P-11/2014

Dotyczy:postępowania poniżej 30.000 Euro na realizację zadania p.n. "W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury rekreacyjnej w Kaczycach przy ul. Ludowej 10, w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 21, w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej 10"

      W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Przetarg IR.271.13.2014 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Przetargi

Dnia 15.10.2014r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2014r. pod nr 217501 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=217501&rok=2014-10-15 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

Przetarg IR.271.12.2014 (Remont nawierzchni ul. Średnicowej w Kaczycach - etap III)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  13.10.2014  r.

IR.271.12.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni ul. Średnicowej w Kaczycach - etap III" wybrano ofertę firmy:

 Firma STRADA Maciej Ździebło
Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c

Cena oferty - 408.950,90 zł w tym podatek VAT w wysokości 76.470,49 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Spotkanie robocze w ramach projektu "e-Urząd - dodaj do ulubionych!"
Newsy

W dniu 03.10.2014 r. w Ratuszu Miejskim w Strumieniu odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu „e-Urząd - dodaj do ulubionych!” z firmą REKORD SI, która realizuje umowę na dostarczenie i wdrożenie systemów zarządzania i uruchomienie elektronicznych usług publicznych.

Podczas spotkania partnerzy omówili szczegółowo kwestię uruchomienia Punktów Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP a pracownicy REKORD SI przedstawili informacje i udzielali odpowiedzi na pytania dot. dostawy i wdrożenia następujących systemów:
- Systemu Zarządzania Dokumentami,
- Systemu Informacji Podatkowej wraz z integracją z platformą ePUAP,
- Systemu Powiadamiania Kontrahenta,
- Systemu Dysponenta Budżetowego.

IR- P 11/2014 (W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 10.10.2014r.

IR- postępowanie o zamówienie 11/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury rekreacyjnej w Kaczycach przy ul. Ludowej 10, w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 21, w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej 10


Operacja planowana jest do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 „Leader” , w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
KOMUNIKAT nr 3 PPIS

UWAGA!

Zgodnie z Komunikatem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z dnia 08.10.2014r. woda z sieci wodociągowej na terenie gminy Zebrzydowice spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U.Nr 61, poz.417 z późn.zm.)

Zebrzydowice, dnia 08.10.2014r

Załączniki:
Komunikat nr 3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.
Konsultacje projektów uchwał w sprawie programów GPPN i GPPiRPA na rok 2015
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice.


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.142.43.2014 z dnia 03 października 2014 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 8 października 2014 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 22 października 2014 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 17 lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Dorota Spandel - Jonek, pok. 17, tel. 324755100.

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.141.43.2014 z dnia 3 października 2014 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 07 października 2014 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 21 października 2014 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755110 oraz Dagmara Kozieł, pok. 13AB, tel. 324755113.

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia
Uwaga mieszkańcy! Woda zdatna do spożycia po przegotowaniu!

Zgodnie z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z dnia 05.10.2014r., godz.12:00 woda z sieci wodociągowej GZWiK w rejonie, gdzie obowiązywało wcześniejsze ostrzeżenie PPIS nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Załączniki:
1. Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z dnia 05.10.2014r. godz. 12:00

2. Sprawozdanie z badań nr SB/59102/10/2014

Ostrzeżenie w sprawie złej jakości wody (aktualizacja 04.10.2014)
UWAGA - informacja aktualizowana!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych wydał decyzję o zamknięciu Stacji Uzdatniania Wody Kończyce Małe ul Staropolska. do czasu uzyskania wyników badania wody spełniających wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  Decyzja została wydana z uwagi na obecność w wodzie bakterii grupy coli oraz bakterii Escherichia coli.  W związku z powyższym podjęto decyzję o wyłączeniu stacji oraz podwyższono dawki chloru na pozostałych ujęciach.

Woda  nie nadaje się do spożycia przez ludzi oraz nie może być również używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz mycia zębów. 
IR- P 10/2014 (Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 03.10.2014 r.

IR-P10/2014

OGŁOSZENIE

      o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
W dniu 03.10.2014 r. udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Wartość umowy - 76.638,74 zł w tym podatek VAT w wysokości 14.330,82 zł

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Wykazy lokali i nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 03.10.2014 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 3 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6 wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy lokali i nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Wiadomości znad Piotrówki 9/187/2014
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (wrzesień 2014) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]
IR- P 10/2014 (Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  30.09.2014  r.

IR - P 10/2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"  wybrano ofertę firmy :

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Cena oferty - 76.638,74 zł w tym podatek VAT 14.330,82 zł

Kryterium oceny ofert: cena 100%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Strona 1 z 96 1 2 3 4 > >>
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2014:

Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoSIP

GUS - SVS 2012


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński

Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion