Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka


110 lat OSP w Zebrzydowicach
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Wolny lokal do wynajęcia
Ogłoszenia Wójta Gminy

WOLNY LOKAL DO WYNAJĘCIA

Gmina Zebrzydowice posiada do wynajęcia lokal mieszczący się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. Ks. Janusza 6 z przeznaczeniem na sklepik spożywczo - przemysłowy.
Więcej informacji w sprawie wynajęcia w/w lokalu można uzyskać w biurze Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, pokój 51 (II piętro) lub pod numerem telefonu: (32) 4755122.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne ...
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 27.02.2015 r.

Wójt Gminy informuje:

że w dniu 27 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne oraz wykazy wolnych lokali przeznaczonych do wynajęcia, które stanowią własność Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Wiadomości znad Piotrówki 2/192/2015
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (Luty  2015) -  Wiadomości znad Piotrówki.
Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]

IR- P 01/2015 (Budynek Urzędu Gminy w Zebrzydowicach - adaptacja poddasza / etap II)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  25.02.2015  r.

IR.271.1.2015

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budynek Urzędu Gminy w Zebrzydowicach - adaptacja poddasza II etap" wybrano ofertę firmy:

 Konsorcjum firm:
REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11

Cena oferty / po uwzględnieniu poprawek zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp / wynosi 353.865,16 zł w tym podatek VAT w wysokości 66.169,91 zł

Kryterium oceny ofert:
- najniższa cena - waga 98 %
- okres rękojmi za wady - waga 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24 - 2015.02.24 - ROZTOPY
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed roztopami.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty WCZK- LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się V sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 roku - SPORT-Zebrzydowice
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie SG.0050.33.9.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  18.02.2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 roku - SPORT-Kończyce Małe
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie SG.0050.32.9.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  18.02.2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 roku - SPORT-Kaczyce
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie SG.0050.31.9.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  18.02.2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Zebrzydowice - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
UWAGA! W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy zebraniami wiejskimi dot. wyborów organów sołectw na nową kadencję, zebranie w Zebrzydowicach zostało przeniesione do Sali widowiskowej Zamku w Zebrzydowicach.   
Kaczyce - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
DOT. WYBORÓW ORGANÓW SOŁECTWA

Na podstawie § 15 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLI/446/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczyce, ze zmianą

Wójt Gminy Zebrzydowice
zwołuje

na dzień 25 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję, w Kaczycach, w Domu Ludowym.
Na Przewodniczącego zebrania wiejskiego wyznacza się Pana Bogdana Szuścika.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 23 - 2015.02.17 - SILNY MRÓZ
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym mrozem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Zebrzydowice - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
DOT. WYBORÓW ORGANÓW SOŁECTWA

Na podstawie § 15 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLI/448/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Dolne, ze zmianą i § 15 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLI/449/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne, ze zmianą

Wójt Gminy Zebrzydowice
zwołuje

na dzień 24 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectw na nową kadencję, w Zebrzydowicach, w Sali sesyjnej Urzędu Gminy.
Na Przewodniczącego zebrania wiejskiego wyznacza się Pana Henryka Franka.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Przetarg IR.271.1.2015 (Budynek Urzędu Gminy w Zebrzydowicach - adaptacja poddasza...)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  13.02.2015 r.

IR.271.1.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budynek Urzędu Gminy w Zebrzydowicach – adaptacja poddasza / II etap /”

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:
„WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OKIEM OBIEKTYWU”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs:
Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu 2015

 Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
Akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS


Z okazji zbliżających się WALENTYNEK, obchodzonych 14 lutego, Krajowe Centrum ds. AIDS zachęca przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.


Więcej informacji na stronie:
www.aids.gov.pl

Strona 1 z 105 1 2 3 4 > >>
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Prezydenta 2015

Kamera
Kamera na Młyńszczok
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoSIP

GUS - SVS 2014


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński

Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion