Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Zebrzydowice i ...

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2015
Newsy

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2015 roku (Uchwała Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 986/ZP/IV/14).
Zainteresowane udziałem w Konkursach podmioty mogą składać oferty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (kancelaria) lub nadsyłać pocztą do dnia 12 grudnia 2014 roku, do godziny 15:00.
W tegorocznej edycji Konkursów na zadania realizowane od 20.01.2015 do 31.12.2015 obowiązuje wyłącznie jeden termin składania wniosków.

Wszelkie niezbędne informacje o Konkursach jak również druk oferty realizacji zadania dostępne są pod adresem: www.powiat.cieszyn.pl
Protokół - oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, 24.11.2014

ORO-SPS.525.1.2014

PROTOKÓŁ
„Małe granty”

 W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”,do Urzędu Gminy Zebrzydowice wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Szkółki Hokeja na Lodzie”.Ofertę złożyła Fundacja LUCE z siedzibą pod adresem ul. Podwale 65, 40-300 Bielsko-Biała.

IR- P 13/2014 (Naprawa (modernizacja) drogi bocznej od ul. Dworcowej w Zebrzydowicach)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 21.11.2014r.

IR- postępowanie o zamówienie 13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Naprawa (modernizacja) drogi bocznej od ul. Dworcowej w Zebrzydowicach

Przetarg IR.271.15.2014 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  20.11.2014 r.

IR.271.15.2014

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania p.n. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r."

     W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Profil Zaufany ePUAP

W Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach został uruchomiony Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP.
Punkt Potwierdzający zlokalizowany jest na I piętrze w pokoju nr 17 - Kancelaria Ogólna

Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.
Wykorzystując Profil Zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
Profil Zaufany wykorzystywany jest również do uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji, m.in. CEIDG, ZUS i SEKAP a w przyszłości także w portalu e-Urząd Gminy Zebrzydowice.


Szczegóły dotyczące Profilu Zaufanego oraz jego potwierdzania w Urzędzie znajdują się tutaj.
Zapraszamy.
WYNIKI WYBORÓW - WÓJT GMINY

GMINA ZEBRZYDOWICE

Wybory samorządowe 2014-11-16

Wybory Wójta Gminy Zebrzydowice

Lp.Nazwisko i imię - imionaZgłoszony przez Komitet WyborczyL.
głosów
ważnych
%
głosów
ważnych
1.KONDZIOŁKA Andrzej MarianKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze282960,96%
2.ROJEK Andrzej KarolKWW Porozumienie Na Rzecz Gminy181239,04%

Wszystkie wyniki (protokoły Gminnej Komisji Wyborczej i zbiorcze zestawienia z protokołów komisji obwodowych w formacie pdf) dostępne są do pobrania w BIP'ie Urzędu Gminy.

WYNIKI WYBORÓW - RADA GMINY

GMINA ZEBRZYDOWICE

Wybory samorządowe 2014-11-16

Wybory do Rady Gminy Zebrzydowice

SKŁAD RADY

OKRĘGNazwisko i imię – imionaZgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr
1STANIEK Mirosław FranciszekKWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
2RYCHŁY Grażyna EwaKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
3WAŁĘGA Mariusz JanKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
4KAWIK Gabriela AnnaKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
5PARCHAŃSKI Wojciech LudwikKWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
6KUKUCZKA Grzegorz JarosławKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
7FRANEK HenrykKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
8LOSE EugeniuszKWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
9WĘGLORZ Janina MałgorzataKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
10KUKLA Artur WojciechKW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
11GRUSZCZYK Tomasz MarianKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
12STUŚ-JARZYNA Anna WandaKWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
13SIKORA Jadwiga MariaKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
14PIĄTKOWSKA Beata BarbaraKWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
15BUDZIŃSKI Bronisław HenrykKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
WYNIKI WYBORÓW - POWIAT

GMINA ZEBRZYDOWICE

Wybory samorządowe 2014-11-16

Wybory do Rady Powiatu Cieszyńskiego, Okręg nr 3

WYNIKI WYBORÓW - SEJMIK

GMINA ZEBRZYDOWICE

Wybory samorządowe 2014-11-16

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego, Okręg nr 1

Wyniki (zbiorcze zestawienia z protokołów komisji obwodowych w formacie pdf) dostępne są do pobrania w BIP'ie Urzędu Gminy.

Nieoficjalne wyniki wyborów (z protokołów obwodowych)

GMINA ZEBRZYDOWICE

Wyniki wyborów
Wybory Wójta Gminy Zebrzydowice
   GMINA
Lp.Nazwisko i imię - imionaZgłoszony przez Komitet WyborczyL. głosów ważnych
1.KONDZIOŁKA Andrzej MarianKWW - Gminne Porozumienie Wyborcze282960,96%
2.ROJEK Andrzej KarolPorozumienie Na Rzecz Gminy181239,04%
  Razem4641100,00%

Oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Są to tzw. małe granty.

Przetarg IR.271.15.2014 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Przetargi

Dnia 13.11.2014r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2014r. pod nr 236697 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=236697&rok=2014-11-13 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

IR- P 12/2014 (Uruchomienie sezonowego lodowiska ...)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 13.11.2014 r.

IR-P12/2014

OGŁOSZENIE

      o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Uruchomienie sezonowego lodowiska na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55."


W dniu 13.11.2014 r. udzielono zamówienia na w/w zakres firmie:
 GAMAK Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Towarowa 9

Wartość umowy - 67.650,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 12.650,00 zł
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Newsy

ZAPRASZAMY
NA UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
OBCHODÓW

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w dniu 11 listopada 2014 roku

PROGRAM:

  1. Zbiórka o godzinie 8:00 przed budynkiem Urzędu Gminy.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w województwie śląskim - 2014


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje konferencję "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim", która odbędzie się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week).

Spotkanie ma miejsce w dniu 19 listopada 2014 r. (środa) w Katowicach.

Szczegółowe informacje na stronie: www.csr.slaskie.pl/

Strona 1 z 99 1 2 3 4 > >>
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoSIP

GUS - SVS 2012


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński

Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion