Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Projekty EuropejskieProgram Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Cieszynie

W dniach od 17 do 22 listopada Zamek Cieszyn organizuje Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Cieszynie. Jest to jedna z największych inicjatyw, propagujących ideę przedsiębiorczości na Śląsku Cieszyńskim. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu jest kierowane do osób zainteresowanych własnym rozwojem, bez względu na wiek – uczniów, studentów, menedżerów, nauczycieli, przedsiębiorców oraz osób poszukujących pracy czy planujących założenie własnej firmy.

IR- P 12/2014 (Uruchomienie sezonowego lodowiska ...)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 30.10.2014 r.

P-12/2014

INFORMACJA
dotyczy postępowania na realizację zadania pn.

"Uruchomienie sezonowego lodowiska na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. J. Kochanowskiego 55"

      W nawiązaniu do SIWZ pkt 1 informujemy, że w związku z zapisem „obsługa lodowiska w zakresie sprzedaży biletów” należy uwzględnić w cenie oferty dochód jaki Wykonawca uzyska na sprzedaży biletów.
W umowie zostanie również zawarty zapis, że środki pochodzące ze sprzedaży biletów stanowią dochód Wykonawcy.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.


Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.157.48.2014 z dnia 28 października 2014 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2015-2017

Termin konsultacji:
Dzień 30 października 2014 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast  dzień 14 listopada 2014r. roku jako dzień ich zakończenia.

Forma konsultacji:
Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6. pok. 8A lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl

Stanowisko merytoryczne:
Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Daniel Kroczek pok. 8A, tel. 324755119, email: gops@zebrzydowice.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 92 - 2014.10.28 - SILNA MGŁA
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silną mgłą.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

IR- P 12/2014 (Uruchomienie sezonowego lodowiska ...)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  28.10.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 12/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Uruchomienie sezonowego lodowiska na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 91 - 2014.10.27 - SILNA MGŁA
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silną mgłą.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania ..
Ogłoszenia Wójta Gminy

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 24 października 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

     Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)

Wójt Gminy Zebrzydowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2014 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 października 2014 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Zebrzydowice
.

Tematem posiedzenia jest:

Konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami - dorzecza Odry
Newsy

INFORMACJA
dotycząca planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych, będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania z wody. RDW jako prawnie wiążący instrument określa najważniejsze zasady zintegrowanego gospodarowania wodami w dorzeczu, łącząc gospodarczy i ekologiczny punkt widzenia w zakresie gospodarki wodnej. RDW wprowadziła obowiązek dla państw UE tworzenia planów gospodarowania wodami (PGW) w skali dorzecza, określających wszystkie konieczne do podjęcia działania służące osiąganiu ustanowionych celów.
Gmina Zebrzydowice leży w obrębie dorzecza Zlewni Górnej Odry - na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Przetarg IR.271.14.2014 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia 24.10.2014 r.

IR.271.14.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r" wybrano ofertę firmy:

 Konsorcjum firm:
ASA EKO-POLSKA Sp. z o.o.
41-800 Zabrze ul. Lecha 10
Zakład Oczyszczania Miasta TROS-EKO Sp. z o.o.
Ustroń ul. Bażantów

Cena 1 m3 odpadów wynosi 42,54 zł w tym podatek VAT w wysokości 3,15 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

Unieważnienie Przetargu IR.271.13.2014
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia 24.10.2014 r.

IR.271.13.2014

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  PRZETARGU
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje że postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r." zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...."

IR- P 11/2014 (W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 23.10.2014 r.

IR-P11/2014

OGŁOSZENIE

      o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury rekreacyjnej w Kaczycach przy ul. Ludowej 10, w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A Janusza 21, w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej 10"

W dniu 23.10.2014 r. udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:
 Zakład Produkcyjno - Usługowy ROMEX Sp. z o.o.
Bydgoszcz ul. Hetmańska 38

Wartość umowy - 30.949,26 zł w tym podatek VAT w wysokości 5.787,26 zł
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 89 - 2014.10.21 - INTENSYWNE OPADY DESZCZU
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.13.2014 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  21.10.2014 r.

IR.271.13.2014

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania p.n. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r."

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

IR- P 11/2014 (W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  21.10.2014  r.

IR - P 11/2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury rekreacyjnej w Kaczycach przy ul. Ludowej 10, w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A Janusza 21, w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej 10" wybrano ofertę firmy :

 ZPU ROMEX Sp. z o.o.
Bydgoszcz ul. Hetmańska 38

Cena oferty - 30.949,26 zł w tym podatek VAT 5.787,26 zł

Kryterium oceny ofert: cena 100%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

LGR "Żabi Kraj" - Zaproszenie na odłowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” oraz Zakłady Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu zapraszają na pokaz odłowów, który odbędzie się 30 października 2014 roku o godz.9:00 na stawie Młyńskim w Ochabach.


Szczegółowe informacje na stronie zabikraj.pl

Strona 1 z 97 1 2 3 4 > >>
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2014:

Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoSIP

GUS - SVS 2012


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński

Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion