Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Projekty Europejskie
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach fot.3
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach fot.3
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach – etap III c
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

Przetarg IR.271.11.2014 (Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  22.08.2014  r.

IR.271.11.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / tj. Dz. U. z 2012 r nr 1059 z późn. zmianami / w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami /" wybrano ofertę firmy:

 DUON Marketing and Trading S.A.
Gdańsk ul. Heweliusza 11

Cena oferty - 895.373,36 zł w tym podatek VAT w wysokości 167.427,54 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Przetarg IR.271.9.2014 (Przebudowa odcinka ul. Staropolskiej w Kończycach Małych)
Zawarte Umowy

Dnia 20.08.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa odcinka ul. Staropolskiej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2014 r. pod nr 178439 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=178439&rok=2014-08-20 - OGŁOSZENIE (PDF).

Darmowe liceum i szkoła policealna dla dorosłych w Cieszynie i Ustroniu

Cieszyńska placówka Kolegium Królewskie w Krakowie zapraszają do Policealnej Szkoły Eduma na specjalności: technik BHP, administracji, usług kosmetycznych, florystyka, opiekunka środowiskowa i inne oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Czesne wynosi 0 zł, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Szkoła Policealna i Liceum Kolegium Królewskie w Cieszynie
Biuro ul. 3 Maja 18, 43 - 400 Cieszyn
tel. kom. 881 411 411
www.eduma.pl

Konsultacje programu ochrony powietrza województwa śląskiego
Newsy

Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowywania dokumentu pt.: "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji". Elementem Programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=33&id=67751&id_menu=202

Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
Ogłoszenia Wójta Gminy

INFORMACJA

     W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 r. Informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 30 września 2014 r. propozycji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm .), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

     Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail: w.jendral@zebrzydowice.pl, ustnie do protokołu w UG Zebrzydowice - BOM (p. W. Jendral) w godz. pracy Urzędu.

Konkurs FIO - Śląskie Lokalnie - dotacje do 5.000 zł
Newsy

Rozpoczął się konkurs grantowy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) dla województwa śląskiego. Wnioski przyjmowane będą do 25 sierpnia 2014 r. do godziny 20.00.

Do tej godziny musi zostać wypełniona wersja elektroniczna wniosku (uzupełniona w generatorze) i dostarczona wersja papierowa potwierdzenia, którą drukuje się po zakończeniu uzupełniania wniosku w generatorze.

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Programu FIO - Śląskie Lokalnie wraz załącznikami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można kontaktować się z doradcami lub z infolinią 881 201 333.

Więcej informacji na stronie www.slaskielokalnie.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - 2014.08.13 - SILNE BURZE Z GRADEM
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnymi burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.9.2014 (Przebudowa odcinka ul. Staropolskiej w Kończycach Małych)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  13.08.2014  r.

IR.271.9.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Staropolskiej w Kończycach Małych" wybrano ofertę firmy:

  Prywatna Firma Robót Drogowych BRUK
Józef Maciejiczek
Cieszyn ul. Orla 36

Cena oferty -  68.908,35 zł w tym podatek VAT w wysokości  12.885,30  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

LGR Bielska Kraina zaprasza do udziału w projekcie
Newsy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza do udziału w projekcie pn."Aktywizacja organizacji pozarządowych i ich członków, związanych z rybactwem".

W ramach projektu przewidziane są: cykl szkoleń, wyjazd studyjny, konkurs na najlepszą strategię rozwoju gospodarstwa rybackiego oraz konferencja na zakończenie projektu z ogłoszeniem wyników konkursu.

Celem projektu jest aktywizacja członków organizacji pozarządowych związanych z sektorem rybackim.

W projekcie mogą wziąć udział członkowie organizacji pozarządowych  związanych z rybactwem, wędkarstwem z terenu województwa śląskiego.

Zadaniem zostanie objętych 40 członków organizacji pozarządowych.

Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.bielskakraina.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina. Zgłoszenia można nadsyłać do 20.08.2014 r.

Przetarg IR.271.11.2014 (Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy)
Przetargi

Dnia 12.08.2014r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / tj. Dz. U. z 2012 r nr 1059 z późn. zmianami / w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami /".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2014r. pod nr 173661 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=173661&rok=2014-08-12 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 72 - 2014.08.11 - SILNE BURZE Z GRADEM
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnymi burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 71 - 2014.08.10 - BURZE Z GRADEM
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 70 - 2014.08.08 - BURZE
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

UTRUDNIENIA W RUCHU NA UL. KORCZAKA W KOŃCZYCACH MAŁYCH
Newsy

W związku z prowadzonym remontem nawierzchni drogi powiatowej 26 27S ul .Korczaka w Kończycach Małych w dniu 09.08.2014 r. w godzinach od 700 do 1500, odcinek 500 m ul. Korczaka w Kończycach Małych od skrzyżowania z DW 937, będzie zamknięty.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69 - 2014.08.07 - BURZE Z GRADEM, OPADY DESZCZU
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnymi burzami z gradem oraz intensywnymi opadami deszczu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Strona 1 z 94 1 2 3 4 > >>
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoSIP

GUS - SVS 2012


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński

Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion